Tłumacz geolog - StartCVReferencje

O mnie
Oferta
Misja, wartości i cele
Słowniki i inne...
Klienci i referencje
Kontakt


Słowniki i inne...

W pracy tłumacza specjalisty nieocenioną pomoc niosą słowniki. I te papierowe, i te internetowe.
W mojej bibliotece posiadam wiele „białych kruków”, z których korzystam przy skomplikowanych tekstach geologicznych, petrograficznych czy gemmologicznych. Są to słowniki, i to nie tylko w parze polski-angielski. Dzięki znajomości innych języków (rosyjski, niemiecki) mogę korzystać ze leksykonów i słowników rosyjsko-angielskich, czy niemiecko-angielskich, w których często znajduję rozwiązania translatorskich „zagadek”. Wiele miejsca na półkach zajmuje też literatura fachowa na tematy geologii, gemmologii, budownictwa, urządzeń do obróbki kamienia, gospodarki odpadami, czy technologii oczyszczania ścieków.
Internet jest dziś znakomitym źródłem wiedzy, i to wiedzy wciąż aktualizowanej.
Zainteresowanych zachęcam do odwiedzenia tych stron i skorzystania z wiedzy tam zawartej:

EEA multilingual environmental glossary - słownik na stronie Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska umożliwia wyszukiwanie pojęć w wielu językach. Definicje pojęć podane w j. angielskim.
http://glossary.eea.europa.eu/EEAGlossary/

U.S. Environmental Protection Agency - strona Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. Wpisz "glossary" w polu "search" - pojawi się imponująca lista dostępnych słowników obejmujących wszystkie aspekty związane z ochroną środowiska.
http://www.epa.gov

Umwelt-Lexikon - na stronie Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz. Pojęcia związane z ochroną środowiska.
http://www.stmugv.bayern.de/de/service/lexikon/index.htm

Strona Environmental, chemistry & hazardous materials. Słownik chemii środowiskowej i substancji niebezpiecznych oraz wiele użytecznych informacji.
http://environmentalchemistry.com/yogi/chemistry/dictionary/M01.html

Słownik hydrogeologiczny (Warszawa 1996) - słownik polsko-angielsko-francusko-niemiecki (w wersji drukowanej również j. rosyjski) z definicjami w j. polskim.
http://www.mos.gov.pl/kategoria/279_publikacje

Słownik jednostek litostratygraficznych Polski (Państwowy Instytut Geologiczny).
http://slp.pgi.gov.pl/index.php

Student Resource Center GeologyLink - Glossary. Podstawowe pojęcia geologiczne z krótkimi definicjami (j. angielski).
http://college.hmco.com/geology/resources/geologylink/glossary/a.html

Leksykon hydrologiczny U.S. Geological Survey (j. angielski).
http://water.usgs.gov/wsc/glossary.html

Encyklopedia Teberii - Leksykon górniczy w języku polskim.
http://www.teberia.pl/encyklopedia.php?a=EncyShow&EncyId=4

Dictionary of Mining, Mineral and Related Terms (EduMine). Leksykon terminologii górniczej, geologicznej i nie tylko.
http://www.infomine.com/dictionary/

Geoinformatik-Service Lexikon. Leksykon niemieckich terminów geodezyjnych (z angielskim tłumaczeniem).
http://www.geoinformatik.uni-rostock.de/az.asp?letter=A

Geodezja - terminy, które trudno znaleźć gdzie indziej! (j. angielski).
http://cartome.org/FM3-34/Glossary.htm

Beton - glosariusz (j. angielski).
http://www.concrete-catalog.com/concrete_glossary.htm

Grunty - kompendium wiedzy o ... (j. angielski).
http://www.concrete-catalog.com/soil_compaction.html

Zobacz, jak wyglądają skały pod mikroskopem...
http://geology.isu.edu/geostac/Field_Exercise/Cassia_mtns/thinsect.html

...i jak piękne są kamienie szlachetne!
http://www.cst.cmich.edu/users/dietr1rv/
Tłumacz geolog - StartCVReferencje