Tłumacz geolog - StartCVReferencje

O mnie
Oferta
Misja, wartości i cele
Słowniki i inne...
Klienci i referencje
Kontakt


Misja, wartości i cele

Moją misję jako tłumacza mogę streścić tak:

Zrealizować zlecenie Klienta w jak najlepszy sposób i stworzyć tłumaczenie w pełni oddające treść oryginału.

 

Wartości

Uczciwość, odpowiedzialność, rzetelność, profesjonalne podejście do wykonywanej pracy - to moje wartości.

 

Cele

- oddać sens oryginału językiem zrozumiałym i precyzyjnym,

- przetłumaczyć tekst bezbłędnie i w ustalonym terminie,

- osiągnąć dwa pierwsze punkty współpracując ściśle z Klientem – tworząc słownik fachowych terminów, pytając o zasady działania urządzeń i szczegóły niezbędne do zrozumienia specjalistycznego tekstu.

 

Co mnie wyróżnia

Tłumaczę teksty  z dziedzin, w których mam doświadczenie zawodowe, w których się kształciłem lub takich, o których mogę zdobyć potrzebne informacje od moich Klientów. Zawsze zapoznaję się z tekstem zanim podejmę decyzję o przyjęciu go do tłumaczenia.

W uzasadnionych przypadkach proszę o udostępnienie materiałów, z których mogę uzyskać dodatkową wiedzę o temacie tłumaczenia, korzystam też z konsultacji u specjalistów z różnych dyscyplin naukowych. Przy dużych projektach tłumaczeniowych opracowuję słownik specjalistycznych terminów, który następnie przekazuję Klientowi.
Tłumacz geolog - StartCVReferencje