Tłumacz geolog - StartCVReferencje

O mnie
Oferta
Misja, wartości i cele
Słowniki i inne...
Klienci i referencje
Kontakt


Oferta

Oferuję biurom tłumaczeń, wydawnictwom, firmom i instytucjom:

 • tłumaczenia pisemne z języka polskiego na angielski,
 • tłumaczenia pisemne z języka angielskiego na polski;


następujących rodzajów tekstów:

 • dokumentacje geologiczne, raporty środowiskowe, oceny oddziaływania na środowisko,
 • dokumentacje techniczno-ruchowe, specyfikacje, podręczniki użytkowania, artykuły naukowe, i inne;

z następujących dziedzin:

  • nauki o Ziemi, geologia, petrografia, mineralogia i gemmologia,

  • ekologia, ochrona środowiska (oceny oddziaływania na środowisko),

  • gospodarka odpadami (kompostownie, spalarnie odpadów), oczyszczalnie ścieków,

  • rekultywacja terenów poprzemysłowych, zanieczyszczenia gruntów,

  • budownictwo drogowe i ogólne,

  • linie technologiczne do obróbki skał

i kilka innych, pokrewnych tematów.

Tłumaczenia wykonuję osobiście, a w uzasadnionych przypadkach konsultuję się z Klientem i ekspertami z danej dziedziny.
Tłumacz geolog - StartCVReferencje